پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن سه شنبه 13 اپریل

خالی کردن تختها

وزیر بهداشت انتاریو گفت این هفته صد ها تخت برای استفاده بیماران مبتلا به کووید خالی می شود. به بیمارستانهای انتاریو دستور داده شده که کلیه جراحی ها را -به جز موارد کاملا حیاتی – کنسل کنند تا تختهای بیشتری آزاد شود.

بریتانیا

در بریتانیا قرار بود تمامی افراد پنجاه سال به بالا تا نیمه ماه اپریل حداقل یک دوز واکسن کرونا  دریافت کرده باشند. خبر ها حاکی است که بریتانیا به این هدف رسیده و حالا افراد 45 سال به بالا می توانند برای دریافت واکسن اقدام کنند. 

جانسون اند جانسون

دولت ایالات متحده خواستار توقف تزریق واکسن جانسون اند جانسون در این کشور شد. تا کنون حداقل 6 زن که واکسن جانسون اند جانسون زده اند مبتلا به لختگی خون شده و یکی از آنها در گذشته.

کبک

جمع واکسن تزریق شده در استان کبک به دو میلیون دوز رسید. تا کنون 25 درصد ساکنان کبک حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

ایران

سه شنبه 25 فروردین – آما ر کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 24.760 نفر نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: دو میلیون و 118 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 291 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 65 هزار نفر
  • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت  ویژه: 4481 نفر

آمریکا

دوشنبه 13 اپریل: آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 72.286 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون : 31.2 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 476 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 562 هزار نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 43.735 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19