پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن سه شنبه ۱۶ فوریه

“در خانه بمانید”

ساکنان تورنتو، منطقه یورک، منطقه پیل، و نورت بی – پری ساند باید تا 22 فوریه دستور “در خانه بمانید” را رعایت کنند و فقط برای نیازهای ضروری از خانه خارج شوند.

3700 نفر

روز سه شنبه 16 فوریه آخرین روز ارسال شکایات مردم از آسایشگاههای سالمندان انتاریو بود. کمیسیون رسیدگی به اوضاع آسایشگاههای انتاریو در دوران کووید، گزارش نهایی خود را تا 30 اپریل باید ارائه کند. تا کنون بیش از 3700 تن از ساکنان آسایشگاههای سالمندان انتاریو به علت بیماری کووید جانشان را از دست داده اند.

ایران

آمار و ارقام کووید در ایران در روز سه شنبه 28 بهمن چنین بود:

 • تعداد مبتلایان جدید: 8011 نفر
 • جمع بیماران تا کنون: یک میلیون و 534 هزار نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 89 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 59,117 نفر
 • تعداد بیماران تحت مراقبت ویژه : 696 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده تا کنون: ده میلیون و 161 هزار تست
 • شهر های آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

آمریکا

ارقام کووید در آمریکا در صبح سه شنبه 16 فوریه چنین اعلام شد:

 • تعداد مبتلایان جدید: 55,552 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 27.7 میلیون نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 994 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 486,148 نفر
 • تعداد افراد بستری دربیمارستانها: 65,455 نفر

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی تصمیم گرفت کلیه واکسنهای استرازنه کا – آکسفورد را در اختیار اتحادیه کشور های دیگر قرار دهد. آفریقای جنوبی 1.5 میلیون دوز از این واکسن را خریداری کرده بود اما به خاطر نتیجه ضعیفی که روی گونه آفریقای جنوبی ویروس کووید داشته استفاده از آن را متوقف کرد.

کبک

تعداد مبتلایان کووید در استان کبک نیز رو به کاهش است. روز سه شنبه شناسایی 669 بیمار جدید گزارش شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19