پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید سال گذشته 5.4 درصد تولید ناخالص ملی کانادا را هم نابود کرد

از هنگامی که آمار و ارقام اقتصادی کانادا به ثبت می رسد هرگز چنین کاهشی در تولید ناخالص کشور مشاهده نشده بود.

سازمان آمار کانادا روز سه شنبه دوم مارچ گفت تولید  ملی ناخالص کانادا در سال 2020، 5.4 درصد کم شد که پر شیب ترین افت در اقتصاد کشور از سال 1961 تا کنون است.

همانگونه که همه می دانیم شروع پندمیک کووید در ماههای نخست سال 2020 سبب بسته شدن بیزنسها، تعطیلی فعالیتها و بیکار شدن میلیونها تن از شهروندان و ساکنان کانادا شد.

در ماههای مارچ و اپریل که موج اول کرونا اوج گرفت میزان بیکاریها و تعطیلی ها نیز اوج گرفت و بسیاری از فعالیتهای تولیدی کشور یا تعطیل شد و یا به سرعت آهسته گردید. در ماههای بعد اقتصاد و فعالتیهای تولیدی – خدماتی از سر گرفته شد ولی با شروع موج دوم در فصل آخر سال، بسیاری از استانها و شهر ها و مناطق کشور به لاک دان فرو رفتند .برای نمونه در انتاریو از همه خواسته شد که ، مگر برای فعالیتهای ضروری ا،ز خانه خارج نشوند.

ثبت آمار و ارقام اقتصاد کانادا به طور دقیق و حرفه ای از سال 1961 شروع شده که در این 60 سال هرگز چنین افتی در تولید ناخالص ملی کشور به ثبت نرسیده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19