پربازید

ویدیو

کووید-19

کنار گذاشته شدن یکی از کاندیداهای حزب محافظه کار در رابطه با توئیت های اسلام ستیزانه

حزب محافظه کار کانادا رابطه اش را با یکی از کاندیداها قطع کرد.

این کاندیدا متهم به اسلام ستیزی شده. او لیسا رابینسون Lisa Robinson نام دارد و از حوزه بیچز ـ ایست یورک Beaches – East York کاندیدای نمایندگی در مجلس کانادا شده است.

نِیت ارسکین اسمیت Nate Erskine Smith کاندیدای لیبرال عکسهایی را از یکسری توئیت پست کرده و مدعی شده این توئیتهای اسلام ستیزانه متعلق به حساب توئیتری لیسا رابینسون در سال ۲۰۱۷ تعلق داشته. نیت ارسکین اسمیت گفته: «از حزب محافظه کار قابل قبول نیست که کسی را با چنین دیدگاههایی کاندیدای خود کند.»

در یکی از این توئیت ها آمده: «مسلمانها، اگر فرهنگ کانادایی ها اینقدر شما را آزار می دهد به خانه برگردید.»

لیسا رابینسون در پستی در توئیتر گفته است که این پستها به یک حساب توئیتری جعلی تعلق دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19