پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمیته بین المللی المپیک با همکاری چین ورزشکاران المپیک توکیو را واکسینه می کند

کمیته بین المللی المپیک  و چین به اتفاق هم ورزشکاران و تیم ها ی ورزشی را که مایل باشند، در توکیو و پکن علیه کرونا واکسینه می کنند.

کمیته بین المللی المپیک موفق شد در این رابطه با چین به توافق برسد .ورزشکاران و تیمهای علاقمند می توانند به این ترتیب خود را در توکیو یا پکن واکسینه کنند . المپیک تابستان امسال در ژاپن برگزار می شود.

زمان اصلی تابستان گذشته بود که به دلیل پندمیک کووید به آینده موکول شد.

تاماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر از این پیشنهاد قدردانی کرد و آن را نشانه روحیه همبستگی المپیک خواند.

تاماس باخ گفت کمیته بین المللی المپیک هزینه واکسیناسیون شرکت کنندگان در المپیک و پارالمپیک را خواهد پرداخت.

با وجود در پیش بودن المپیک، واکسیناسیون عمومی در ژاپن به کندی پیش می رود. ژاپن ماهها دیرتر از بقیه کشور ها، از ماه فوریه واکسینایون عمومی را شروع کرد.

بازیهای المپیک تابستانی ژاپن از 23 جولای امسال و بازیهای المپیک زمستانی پکن در فوریه سال 2022 برگزار می شوند.

کمیته بین المللی المیپیک تعدادی واکسن اضافی به کشور هایی که ورزشکاران آنها در این برنامه شرکت کنند اهدا خواهد کرد.

دیپلماسی واکسن

پندمیک کرونا از کشور چین شروع شد ولی چین به سرعت توانست آن را مهار کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس چین گفته پانصد میلیون دوز از  واکسن های تولیدی خود را در اختیار تقریبا 45 کشور می گذارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141571بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19