پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمک دولت انتاریو به مرکز شهروندان مسن مارکام و یونیون ویل

تا سال 2016، تعداد افراد بالای 65 سال در انتاریو از تعداد کودکان زیر 14 سال بیشتر خواهد شد.

مراکز ویژه اشخاص مسن
Elderly Persons Centres در 140 کامیونیتی در انتاریو به اشخاص مسن سرویس می دهند و تعدادشان به 265 مرکز می رسد که دولت انتاریو نیز به آنها کمک هایی می دهد. برای نمونه، این هفته اعلام شد که دولت، مبلغ 55 هزار دلار برای کمک به بازسازی مرکز اشخاص مسن در مارکام ـ یونیون ویل در اختیار این مرکز قرار داد.

دولت انتاریو در مجموع 11/5 میلیون دلار به 265 مرکز اشخاص مسن اختصاص داده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19