پربازدید

ویدیوکووید-19

کمک دولت انتاریو به دانشمندان

برای آنکه دانشمندان، اکتشافات تازه انجام دهند و تکنولوژی های جدید ابداع کنند دولت انتاریو به موسسات پیشروی انتاریو دهها میلیون دلار کمک می کند.

دکتر رضا مریدی وزیر تحقیقات، نوآوری ها و علوم انتاریو روز سه شنبه 14 مارچ در دانشگاه کوئینز اسامی دریافت کنندگان کمک های تحقیقاتی را اعلام کرد. دانشگاه کوئینز در کینگستون انتاریو یکی از دهها انستیتوی تحقیقاتی در انتاریو است که این کمکها را دریافت می کنند تا پروژه های دوست محیط زیست و ایجادکننده شغلهای عالی را به اجرا درآورند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19