پربازید

ویدیو

کووید-19

کمک به بیزنسهایی که اجاره می پردازند

بیزنسهای کوچکی که بابت مکان فعالیت خود اجاره می پردازند اما به خاطر پندمیک کووید ـ ۱۹ مجبور به بستن مکان کار شده اما اجاره آن همچنان بر دوششان سنگینی می کند کمک می شود.

جاستین ترودو نخست وزیر در مورد این بیزنسها گفت برنامه ای در دست تهیه است تا این بیزنسها بتوانند پرداخت اجاره شان را تا سه ماه ـ اپریل، می و جون ـ به تعویق بیندازند. جزییات بیشتر این برنامه به زودی اعلام می شود.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19