پربازید

ویدیو

کووید-19

کمک بلاعوض بیست هزار دلاری به بیزنسهای کوچک انتاریو تکرار می شود

اگر در انتاریو هستید و بیزنس شما به علت پندمیک سخت صدمه دیده احتمالا خواهید توانست یکبار دیگر از کمک بلاعوض 10 تا 20 هزار دلاری دولت انتاریو برخوردار شوید.

دولت انتاریو در ژانویه گذشته یک نوبت کمک نقدی بلاعوض به بیزنسهای آسیب دیده از پندمیک اعطا کرده و به بیزنسهایی که واجد شرایط بودند ده تا 20 هزار دلار پرداخت کرده.

دولت انتاریو به نخست وزیری داگ فورد روز چهارشنبه پیش نویس بودجه سال جدید را به مجلس قانونگذاری استان تقدیم کرد که در صورت تصویب یکبار دیگر این کمک بلاعوض تکرار می شود.

دولت داگ فورد برای دور دوم این کمک ده تا بیست هزار دلاری مبلغ 3.4 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته و تخمین می زند که 120 هزار بیزنس کوچک از آن برخوردار شوند.

کسانی که کارشان را از دست داده اند

دولت انتاریو همچنین مبلغ 260 میلیون دلار برای کمک به کارآموزی افرادی که کارشان را از دست داده اند در نظر گرفته. در این برنامه تا مبلغ دو هزار دلار به هر یک از افراد بیکار شده پرداخت می شود تا نیمی از هزینه کارآموزی خود را بپردازند. هدف این است که بیکار شدگان هر چه زودتر با کارآموزی و آشنایی با مهارتهای جدید، خود را برای بازار کار آماده کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19