پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمپانیهای واکسن چین و غرب به فکر ترکیب واکسنهایشان هستند

از گذشته های دور باغبانان و کشاورزان برای بهتر کردن محصول، گیاهان را به هم پیوند می زنند تا رنگ و مزه و امتیازات یک میوه یا گل را به دیگری انتقال دهند و  خلاصه به قول امیر خسرو دهلوی:

 حُسن یوسف.. دَم عیسی.. یَد بیضا داری ..

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری..

موضوع  پیوند حالا به عرصه تولید واکسن کرونا کشیده شده. خبرهای زیر را ملاحظه کنید:

دو کمپانی دارویی چین که سازنده واکسن کرونا هستند، به فکر ترکیب واکسنهای تولیدی خود با واکسنهای دیگر هستند تا بلکه بتوانند واکسنی تولید کنند که آثار قویتری داشته باشد.

دو کمپانی چینی Sinovac و Sinopharm به طور جدی این برنامه را تعقیب می کنند اما آنها تنها نیستند.

دانشمندان بریتانیا نیز مشغول مطالعه و بررسی ترکیب دو واکسن آسترازنکا و فایزر هستند. آنها در این مطالعه نه فقط مقادیر مختلف این دو واکسن را ترکیب می کنند بلکه تزریق دو دوز واکسن حاصله را در فواصل زمانی مختلف بررسی می کنند تا ببینند کدام ترکیب و چه فاصله زمانی بهترین نتیجه را می دهد.

البته، همانطور که کندین پرس گوشزد کرده، این تحقیقات می تواند وضعیت واکسیناسیون جهانی را پیچیده کند زیرا دولتهای مختلف در دریافت به موقع واکسن با مشکل رو به رو هستند، و سرعت در رساندن واکسن به همه کشور ها به ضرورتی مبرم تبدیل شده.تصور بفرمائید روزی را که واکسن هایی با قدرت و اثربخشی ایده آل تولید شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144824بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19