پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمربند سبز انتاریو به جای کاهش گسترش می یابد

یکی از امتیازات قابل افتخار جنوب انتاریو کمربند سبز است که کریدور عظیمی از طبیعت و فضای سبز را به دور مناطق شهری و مسکونی -تجاری این حوزه جغرافیایی تحت پوشش قرار داده است.

در سال اول نخست وزیری داگ فورد تا قبل از شروع پندمیک صحبتهایی از دست بردن به بخش هایی از این کمربند سبز جهت تبدیل به مناطق مسکونی و صنعتی شنیده می شد که اسباب نگرانی بود.

با شروع پندمیک این حرفها دیگر به گوش نرسید تا اینکه صبح چهارشبنه 17 فوریه استیو کلارک Steve Clark وزیر امور شهرداری های انتاریو خبر خوبی داد و گفت دولت قصد دارد مناطق جدیدی را به این کمربند اضافه کند. یکی از این مناطق اراضی Paris Galt Moraine است که از کاله دون تا برنتفورد را شامل می شود و دولت انتاریو قصد دارد آن را به کمربند سبز اضافه کند. دولت همچنین در نظر دارد اراضی اطراف رودخانه دان در تورنتو و اراضی دیگری را در ایجکس و پیکرینگ (در شرق تورنتو) به کمربند سبز اضافه کند.

دولت انتاریو یک دوره 60 روزه مشورت با مردم را از روز چهارشنبه شروع کرد. البته کلارک این را هم اضافه کرد که دولت هیچ گونه درخواستی را برای خارج  کردن اراضی از کمربند تحت پوشش سبز نخواهد پذیرفت .

کمربند سبز انتاریو در سال 2005 به قصد حفاظت از اراضی کشاورزی و محیط زیست منطقه نعل اسب طلایی در مقابل ساخت و سازهای بی رویه، ایجاد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140055بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19