پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمترین زمان انتظار جراحی در انتاریو

آخرین گزارش منتشر شده در روز دوشنبه 12 دسامبر نشان میدهد که انتاریو داری کمترین زمان انتظار جراحی در مقایسه با سایر استانها میباشد…

موسسه Fraser Institute اعلام کرد از زمانی که پزشک عمومی بیماری را برای انجام عمل جراحی معرفی میکند تا هنگام آغاز جراحی، بطور متوسط 14.3 هفته طول می کشد. این گزارش می افزاید که زمان فوق در سال 2010 حدود 14 هفته بوده که کمی افزایش یافته اما هنوز در کانادا، کمترین زمان انتظار محسوب میشود.

هم اکنون در انتاریو، هنگامی که پزشک عمومی بیماری را به متخصص ارجاع میکند حدود 7.2 هفته طول می کشد تا متخصص، آن بیمار را ویزیت نماید. در صورتیکه پزشک متخصص، جراحی را لازم بداند 7.1 هفته دیگر باید منتظر بود تا درمان اجرا شود.

کمترین زمان انتظار مربوط به متخصص انکولوژی (غدد) با 4.2 هفته و بیشترین انتظار مربوط به جراحی پلاستیک با 41.6 هفته انتظار است.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19