پربازدید

ویدیوکووید-19

کمبود کارهای تابستانی برای دبیرستانیها و دانشجویان

ویروس کرونا به دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی خیلی ضرر زده.

از 20 سال پیش پیدا کردن شغلهای تابستانی برای جوانان و نوجوانان کانادایی سخت شده بود، اما ویروس کرونا این وضعیت را بسیار سختتر کرده. نوجوانان و جوانان در این تابستان بیشتر از همیشه از بازار کار تابستانی محروم شده‎اند.

بعضی جوانان شروع به قرض کرده‎اند. بعضی به شغلهای دلیوری نظیر Instacart روی آورده‎اند و سفارش خریداران را از فروشگاهها به مشتریان می رسانند.

شغلهای تابستانی برای بسیاری از نوجوانان و جوانان حیاتی است، آنهم نه فقط از جهت کسب درآمد بلکه برای رشد و پرورش آنها در اجتماع بزرگتر و محیط کار جدی و برای ادامه تحصیلات تا مراحل عالی.

این مشکل در آمریکا هم خود را نشان داده. آمار رسمی، نرخ بیکاری در میان جوانان 16 تا 24 ساله را در جولای امسال 18.5 درصد نشان می دهند، حال آنکه این نرخ در جولای سال قبل 9.1 درصد بود.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19