پربازید

ویدیو

کووید-19

کمبود نیرو در بیمارستانها و مراکز اعزام آمبولانس انتاریو

در انتاریو بعضی از بیمارستانها و سرویسهای درمانی با کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می کنند.

دیوید ویکلی Dave Wakely رئیس اتحادیه امدادگران منطقه پیل به رسانه ها گفت که در دوران پاندمی هرگز این تعداد از امدادگران شخصا در قرنطینه به سر نمی بردند.

سرویس خدمات امدادگری منطقه پیل روز یکشنبه مجبور شد بار دیگر حالت «کد سیاه» “Code Black” اعلام کند. این حالت زمانی اعلام می شود که فقط یک آمبولانس و یا کمتر برای اعزام موجود باشد.

علت کمبود آمبولانس دو عامل می تواند باشد: یکی تعداد درخواست آمبولانس از سوی مردم، و دوم در قرنطینه بودن امدادگران به خاطر ویروس.

امدادگران بیش از ۲۰ ماه است که به علت پاندمی در وضعیت سخت به سر می برند.

یکی دیگر از دلایل کمبود آمبولانس، تماسهای مردم با ۹۱۱ برای نیازهای غیر اضطراری است.

به گفته دیوید ویکلی بعضی از مردم دچار کرونا شده و می دانند که دچار کرونا هستند، اما با کوچکترین علائمی درخواست می کنند که به بیمارستان برده شوند تا از آنها تست گرفته شود. ولی بیمارستانها دیگر تست نمی گیرند.

او به شهروندان توصیه کرد: اگر عوارض ملایمی دارید، فرض را بر این بگذارید که دچار کووید شده اید، در خانه بمانید، بیمارستانها و آمبولانسها را برای رفع کنجکاوی خود مشغول نکنید.

در اوشاوا

مرکز اعزام آمبولانس در اوشاوا از جمله مراکزی است که با کمبود نیرو مواجه شده و اخیراً تعداد نیروهای آماده کار آن به کمتر از نصف رسیده.

بیمارستانها

اغلب بیمارستانهای انتاریو گزارش داده اند که دچار کمبود نیرو هستند.

سیستم درمانی ویلیام اسلر William Osler Health System که دو بیمارستان اتوبیکو جنرال Etobicoke General Hospital و برامپتون سیویک Brampton Civic Hospital را اداره می کند روز دوشنبه اعلام کُد نارنجی کرد که علت آن تعداد بالای بیماران و کمبود نیروی آماده کار بود.

به گفته دکتر نوید محمد Dr. Naveed Mohammad رئیس سیستم درمانی ویلیام اسلر، کد نارنجی زمانی اعلام می شود که تقاضا از ظرفیت بیمارستان جلو بزند و علت اعلام آن این است که از منابع موجود داخلی و خارجی با دقت کامل استفاده شود.

در این دو بیمارستان، تعدادی از بیماران به بیمارستانهای مجاور فرستاده می شوند تا جا برای بیماران جدید خالی شود.

توئیت انجمن بیمارستانهابیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19