پربازدید

ویدیو

کووید-19

کلینیکهای مخصوص واکسیناسیون 12 تا 17 ساله ها در منطقه پیل

در منطقه پیل کوشش فراوانی در جریان است تا کلیه دانش آموزان دوازده سال به بالا تا قبل از شروع مدارس واکسینه شوند. مدارس انتاریو از اوایل ماه سپتامبر (کمتر از دو ماه دیگر) باز می شوند.

در روز های چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در کلیه کلینیکهای واکسیناسیون منطقه پیل یک صف ویژه واکسیناسیون به نام Vax to School وجود دارد که مخصوص واکسیناسیون سریع نوجوانان و خانواده های آنهاست که می توانند بدون نوبت قبلی وارد شوند و واکسن بزنند. به همه این نوجوانان واکسن فایزر داده خواهد شد.

منطقه پیل از دو شهر می سی ساگا و برمپتون و شهرک کاله دون تشکیل می شود و 1.4 میلیون جمعیت دارد. این منطقه در نیمساعتی غرب تورنتو است.

سازمان بهداشت عمومی منطقه پیل تاکید دارد که کلیه نوجوانان 12 تا 17 ساله که هنوز دوز اول را نزده اند الان دوز اول را دریافت کنند که تا قبل از 24 آگوست بتوانند دوز دوم را دریافت کنند و برای شروع مدرسه مصونیت پیدا کرده باشند.

در بعضی از کلینیکهای منطقه پیل به ترتیب زمانی زیر برای واکسیناسیون نوجوانان نوبت داده می شود:

July 23, 24, 25 at 10 Peel Centre Drive from 7:30am – 10:00pm

July 30, 31 and Aug 1 at 10 Peel Centre Drive from 7:30am – 10:00pm

July 24, 25, at International Centre from 1pm – 8pm

July 27 at Lincoln Alexander Secondary School from 2pm – 6:30pm

July 29 at David Suzuki Secondary School from 2pm – 6:30pm

July 31 at Judith Nyman Secondary School from 11am – 6:30pm

هدف واکسینه کردن صد در صد نوجوانان  12 تا 17 ساله است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=148935بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19