پربازدید

ویدیو

کووید-19

کلک های عجیب و باورنکردنی

اینترنت در عین میلیونها مزیت، ضررهای باورنکردنی خود را دارد که اگر کوچکترین غفلتی انجام دهیم سالها دچار کابوس مشکلات حاصل از آن خواهیم شد.

 1. نامه ای از بانک، هر بانکی دریافت می کنید که «شخصی از حساب کردیت کارت شما خرید کرده که ما متوجه شده ایم و حساب شما را موقتا بسته ایم. لطفا فرم ضمیمه را پر کرده و ارسال دارید تا حساب شما مجددا باز شود.»
  فقط کافیست شما این نامه را باور کنید و فرم ضمیمه که تمام مشخصات شما را خواسته پر کنید.در این صورت اطلاعات کافی به دست افراد نابابی داده اید که نه تنها حساب شما را خالی می کنند بلکه بلاهای دیگری بر سر کردیت شما خواهند آورد.
 2. نامه ای از اداره ایمیگریشن آمریکا دریافت می کنید که شما برنده رفتن به آمریکا شده اید و فلان مبالغ را برای ما بفرستید تا مدارک شما را ارسال کنیم. یادآوری می کنم که فرم نامه های اینترنتی چنان زیبا و با سربرگهای زیبا و قابل قبول درست می شوند که در بسیاری موارد مردم زیادی فریب آنها را می خورند. در حالی که حتی ممکن است نه چنان کردیت کارتی داشته باشند و نه چنان درخواستی برای مهاجرت به آمریکا پر کرده باشند.
 3. و البته این یکی دیگر کلکی قدیمی است اما هنوز کاربرد دارد که شخصی چندین میلیون دلار پول در یکی از بانکهای آفریقایی ـ اخیرا نام مصر هم افزوده شده ـ موجود دارد. و حاضر است 25 درصد آن را به شما بدهد اگر کمک کنید که پول به کشور شما و به اسم شما منتقل شود. کافیست شما در دام آنها بیفتید و در اندک زمانی چندین هزار دلار پول خود را هم از دست بدهید به جای آنکه پولی به دست آورده باشید.

  دهها کلک دیگر هم هست که از حوصله این مطلب خارج است اما متوجه باشید که به هیچوجه اطلاعات خود را در اینترنت به شخص یا کمپانی ندهید مگر آنکه صد درصد از حقیقی بودن فرستنده اطمینان داشته باشید. البته بسیاری کلک های مختلف هم از طریق تلفن انجام می شود. اگر کسی تلفنی به شما از برنده شدنتان از چیزی خبر داد گوشی را قطع کنید.

  این هفته مشتری محترمی داشتم که داستان حبرت انگیز و تاسف باری از خرید خانه داشتند. در اوایل ورودشان به کانادا در یک مهمانی با شخصی آشنا می شوند که اظهار دوستی و محبت بسیار می کند. و این دوستی به رفت و آمد خانوادگی می انجامد. مدتی بعد دوست مذکور به ایشان توصیه می کنند که به جای پرداخت اجاره خانه ای بخرند و اجاره را بابت قسط بدهند. دلایل ایشان برای نداشتن پیش پرداخت، با دلیل آنکه برایشان صددرصد مبلغ قیمت را خودشان برایشان وام میگیرند اثر نمی کند و سرانجام قرارداد خرید خانه ای به مبلغ حدود 600000 دلار بسته می شود. در روز Closing ایشان متوجه می شوند که دو وام مختلف با بهره های 6ـ5 درصد به اضافه پرداخت 25000 دلار به صورت نقد جزو شرایط بانکی است که فروشنده حاضر می شود 25000 دلار را سه ماه بعد دریافت کند که نهایتا ایشان 25000 دلار را از دوستی فرض کرده و به صاحب خانه پرداخت می کنند. حال پرداخت دو وام اول و دوم و بیش از صد هزار دلار قرض روی کردیت کارتها دارند و کلیه حقوق خود و همسرشان حتی کفاف پرداخت دو قسط وام و حداقل پرداخت های کردیت کارتها را هم نمی دهد و حالا برای چاره جویی به اینجانب مراجعه کرده اند. از دوست دیگر خبری نیست و تازه متوجه شده اند که او با صاحب خانه همداستان بوده اند که چون ایشان نخواهد توانست 25000 دلار پرداخت کند، خانه را از چنگ درآورند. جل الخالق. مواظب «دوستان» باشید!

  آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19