پربازدید

ویدیو

کووید-19

کلک زدن به خرسها؟ یا به گردشگران؟

همه دعواها بر سر پول است. این کمپانی تورهای گردشگری در بریتیش کلمبیا برای جذب مشتریان بیشتر، به گردشگران وعده مشاهده خرس از نزدیک می دهد.

صاحبان این کمپانی یک برادر و خواهر هستند. آنها در شرق و مرکز بریتیش کلمبیا، گردشگران را با قایق موتوری به بازدید حیات وحش بخصوص خرس می برند.

تحقیقات پلیس در سال ۲۰۱۷ شروع شد. به پلیس گزارش شده بود که در این تورها برای آنکه خرسها جلوتر بیایند و گردشگران دید بهتری داشته باشند، از طعمه هایی مثل کرنبری، حریره بادام زمینی، و کوفته قلقلی استفاده می شود.

این هفته دادگاه بریتیش کلمبیا این خواهر و برادر را به ۳۵ هزار دلار جریمه محکوم کرد که بیشترین جریمه ایست که تا به حال به خاطر طعمه گذاشتن جهت جلب توجه خرسها به کسی تعلق گرفته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107328بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19