پربازدید

ویدیوکووید-19

کلاه ایمنی دوچرخه سواری فقط برای کودکان نیست

رئیس پزشک قانونی انتاریو درخواست کرده است که پوشیدن کلاه ایمنی برای همه ی دوچرخه سواران در انتاریو قانونی شود.
در حال حاضر تنها دوچرخه سواران زیر 18 سال ملزم به پوشیدن کلاه ایمنی هستند.
گزارشی که به تازگی توسط پزشک قانونی انتاریو منتشر شده است نشان می دهد که در بین سال های 2006 تا 2010 سه چهارم دوچرخه سوارانی که جان خود را از دست داده اند کلاه ایمنی نداشته اند. از این تعداد 86 درصد آنها مردان بین 45 تا 54 ساله هستند که بیشترین تعداد دوچرخه سواران را تشکیل می دهند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19