پربازدید

ویدیو

کووید-19

کشف ۳۷ میلیون دلار ماری جوانای غیر قانونی و حشیش از بیزنس مستقر در ریچموندهیل

شش ماه پیش بود که پلیس از وجود یک بیزنس مشکوک در ریچموندهیل آگاه شد. گفته می شد که این بیزنس به صورت زیرزمینی ماری جوانا پخش می کند.

در ظاهر این بیزنس را افرادی با داشتن لایسنس برای ماری جوانای پزشکی می چرخاندند، ولی در باطن به شکل غیر قانونی ماری جوانا و مشتقات آن را تولید کرده و در بازار سیاه می فروختند، و درآمد  آنرا در تبهکاری سازمان یافته به کار می گرفتند.

کارآگاهان پلیس منطقه یورک با همکاری پلیس انتاریو بعد از ماهها تحقیق موفق شدند احکام بازرسی از چندین محل را در منطقه یورک، تورنتو، برامپتون و نورفولک Norfolk County دریافت کنند و با اجرای این احکام  در روز پنجشنبه ۱۲ آگوست مقادیر انبوهی مواد مخدر به ارزش خیابانی بیش از ۳۷ میایون دلار کشف و توقیف کنند.

این مواد شامل بیش از ۱۴۴۷ کیلوگرم ماری جوانای خشک و ۶۴ کیلوگرم روغن ماری جوانا بود و تقریبا ۲۰۰ هزار دلار پول نقد نیز کشف شد.

علاوه بر اینها بیش از ۲۵۷۰ بوته ماری جوانا کشف و منهدم شد.

ویدیویی که همراه این خبر مشاهده می کنید مواد مخدر کشف شده را نشان می دهد.

در این رابطه پنج نفر دستگیر و دادگاهی شدند که عبارتند از:

– Jiwen “Johnny” Chen, 31 of Markham
– Jianning Chen, 56 of Markham
– Cong Hoag, 19 of Brighton
– Nang Kuan, 47 of Markham
– Derek Lau, 35 of Toronto

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153806بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19