پربازدید

ویدیوکووید-19

کشف مقادیر هنگفت پول نقد و کوکائین در ریچموندهیل

به دنبال پیدا کردن مقادیر قابل توجهی پول نقد و کوکائین در یک اتومبیل، پلیس منطقه یـورک مـرد 27 سالـه ای را تحت پیگرد قرار داد.

در روز چهارشنبه 16 سپتامبر، افسران پلیس مشاهده کردند که مردی در حال فروش مواد مخدر در محوطه یک پارکینگ در محدوده خیابانهای بی ویو و ولدریک است.

بعد از انجام این معامله، شخص مظنون قصد ترک محل با اتومبیل را داشت که پلیس اتومبیل را متوقف کرد و بعد از بررسی لازم، مبلغی پول نقد بالغ بر 100 هزار دلار همراه با حدود یک پوند ماده ای که احتمالا کوکائین بوده در این اتومبیل کشف و توقیف گردید.

ارزش خیابانی محموله کوکائین حدود 240 هزار دلار تخمین زده شده.

متهم، شخصی است 27 ساله به نام لاینگ وانگ و ساکن ریچموندهیل است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19