پربازید

ویدیو

کووید-19

کرونا و واکسن آن ـ چهارشنبه هشتم سپتامبر

انتاریو

انتاریو روز چهارشنبه ۵۵۴ بیمار جدید و ۱۶ مرگ جدید را گزارش کرد. پنج مورد از مرگها به دو ماه قبل مربوط می شود.

حفاظت از بیزنس ها در مقابل شکایات مردم

بیزنسهای کانادایی که از مشتریان و مراجعه کنندگان گواهی واکسن درخواست کنند ممکن است با شکایات قانونی عده ای مواجه شوند که معتقدند درخواست پاسپورت واکسن، آزادیهای شخصی آنها را نقض می کند. جاستین ترودو نخست وزیر روز سه شنبه گفت از بیزنسها در مقابل این گونه شکایات، حراست خواهد کرد.

بلغارستان

بلغارستان جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ مرگ و میر به علت بیماری کرونا را دارد. نکته اینجاست که در میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مردم بلغارستان بیشتر از همه از دریافت واکسن کرونا خودداری می کنند.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز چهارشنبه ۱۷ شهریور به قرار زیر بود:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۶۸۵۰ نفر

ـ جمع مبتلایان تا کنون: پنج میلیون و ۲۱۰ هزار نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۵۳۸ نفر

ـ جمع فوتی ها تا کنون: ۱۱۲ هزار نفر

آمریکا

تعداد بیماران جدید در آمریکا مقداری کاهش یافته:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۵۲ هزار نفر

ـ جمع مبتلایان تا کنون: ۴۰ میلیون نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۱۵۰۰ نفر

ـ جمع فوتی ها تا کنون: ۶۵۱ هزار نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان: ۱۰۱ هزار نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19