پربازدید

ویدیو

کووید-19

کرونا در انتاریو: 3887 بیمار جدید در 24 ساعت

تعداد مبتلایان جدید انتاریو دوباره به چهارهزار نفر نزدیک شد.

روز جمعه شناسایی 3887 بیمار جدید در انتاریو گزارش شد. تعداد مرگهای جدید نیز 21 نفر اعلام شد.

از مجموع 3887 بیمار جدید، 1331 نفر از تورنتو، 871 نفر از منطقه پیل و 267 نفر از منطقه یورک هستند.

این آمار بر اساس 53 هزار تست مشخص شده.

ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 3887 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 459 هزار نفر
  • تعداد فوت های جدید 21 نفر
  • جمع فوت ها تا کنون: 8029 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه: 53 هزار نفر
  • تعداد بستری ها در بیمارستانها: 2201 نفر
  • از این تعداد: 883 نفر در بخشهای مراقبت ویژه و 632 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 112.214 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده در انتاریو: 5 میلیون و یک صد و چهل هزار دوز

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19