پربازید

ویدیو

کووید-19

کدام گروه سنی از کانادایی ها خوشحالترند؟

این روزها در کانادا به خاطر فروکش کردن پندمیک کرونا مردم خوشحالترند.

موسسه نظرسنجی Abacus Data در گزارشی که روز پنجشنبه 29 جولای منتشر کرد به ”شاخص خوشحالی“ اشاره کرده که در ماه اکتبر گذشته ایجاد شده و میزان خوشحالی کانادایی ها را پیگیری می کند. برابر این شاخص، متوسط خوشحالی کانادایی ها در 19 جولای، 65 از 100 بوده. در مجموع می توان گفت سطح خوشحالی کانادایی ها در حال حاضر بیشتر از پائیز گذشته است.

طبق این شاخص بیشترین میزان خوشحالی به ساکنان کبک و استان های آتلانتیک کانادا تعلق دارد که به ترتیب برابر با 69 و 68 است. در پایان ماه می گذشته شاخص خوشحالی کانادا بسیار پائین رفت و به طور متوسط برابر با 62 بود اما بعد از آن مردم امیدوارتر و خوشحالتر شده اند و شانس بیشتری وجود دارد که صبح را با هیجان و انگیزه آغاز کنند.

خوشحالی و سن افراد

(Table by Abacus Data)

میان سطح خوشحالی و سن افراد رابطه مستقیم مشاهده می شود. طبق این گزارش ، سطح خوشحالی در میان جوانان 18 تا 29 سال از بقیه گروه های سنی کمتر است. فاصله میان این گروه سنی با گروه سنی بالای 60 سال به 11 درصد می رسد؛ به عبارت دیگر در گروه سنی بالای 60 سال در مجموع 11.1 درصد خوشحالتر از گروه سنی 18 تا 29 سال هستند. به طور طبیعی باید انتظار داشت که میزان شادی، امید به آینده و هیجان برای مراحل بعدی زندگی در میان گروه سنی 18 تا 29 سال بیشتر باشد؛ ولی از بزرگترین آسیبهای پندمیک کرونا همین بوده که امید به آینده و هیجان و اشتیاق برای مراحل بعدی زندگی را در میان جوانان کاهش داده. البته همه جوانان 18 تا 29 سال به یک اندازه خوشحال یا کسل نیستند. بنابر گزارش موسسه Abacus Data شاخص خوشحالی در میان جوانانی که دارای شغل های تمام وقت و دائم هستند بسیار بالاتر است (68.8) که البته این برابر با میزان خوشحالی آن دسته از بزرگسالان کانادایی می باشد که دارای شغل تمام وقت هستند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19