پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش چهل و چهار درصدی رفت و آمد اتومبیلها از بزرگراه پولی 407

پندمیک کرونا بزرگراه 407 را هم بی نصیب نگذاشته.

ترافیک اتومبیلها در بزرگراه پولی 407 به شدت کم شده .کمپانی 407 International Inc که این بزرگراه پولی را اداره می کند گفت در سه ماه اول امسال حجم ترافیک در این بزرگراه 44 درصد کاهش یافته که این سبب کاهش جدی سود این کمپانی شده.

در سه ماهه اول امسال جمعا 13 میلیون سفر در این بزرگراه انجام شده که 44 درصد کمتر از 23.5 میلیون سفر در سه ماهه اول سال گذشته است.

در این سه ماه جمعا 256 میلیون کیلومتر سفر در این بزرگراه انجام شده که 48 درصد کمتر از 256 میلیون کیلومتر در سه ماهه اول سال گذشته است.

در مجموع سود خالص این کمپانی از 114.5 میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2020 به 3.7 میلیون دلار در سه ماهه اول امسال کاهش یافته.

جمع پول دریافتی در این مدت 169 میلیون دلار بود که 41.2 درصد کمتر از 287.8 میلیون دلار در سه ماهه نخست سال قبل است. کمپانی بین المللی 407 در کل سال 2020، 908.6 میلیون دریافتی داشت حال آنکه دریافتی آن در سال 2019 برابر با 1.51 میلیارد دلار بود.

مالکان بزرگراه 407 عبارتند از:

Canada Pension Plan Investment Board (50.01 per cent), Ferrovial S.A. (43.23 per cent) and SNC-Lavalin Inc. (6.76 per cent)

 بزرگراه 407 با 151 کیلومتر طول در جهت شرقی ـ غربی از وسط کلانشهر تورنتو عبور می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19