پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش نرخ بیکاری در کانادا؛ میزان استخدام به سطح قبل از پاندمی رسید

برای نخستین بار پس از شروع پاندمی کرونا، میزان اشتغال در کانادا به سطح قبل از پاندمی رسید

سازمان آمار کانادا صبح جمعه گفت در ماه سپتامبر ۱۵۷ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده و تعداد افراد شاغل به سطح فوریه ۲۰۲۰ یعنی ماه قبل از شروع پاندمی رسیده.

فقط در ماه جولای گذشته بود که تعداد استخدام های جدید بیشتر از این تعداد بود. در ماه جولای ۲۳۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

در ماه سپتامبر نرخ بیکاری از ۷.۹ درصد در ماه آگوست به ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده.

با این حال اگر افزایش جمعیت را در ۱۹ ماه گذشته در نظر بگیریم سطح اشتغال هنوز کمتر از ماههای قبل از کروناست.

در آمریکا تعداد شغلهای ایجاد شده در ماه سپتامبر کمتر از دویست هزار نفر بود که حاکی از ادامه رکود ناشی از پاندمی است.

نرخ بیکاری در شهرهای مختلف:

(رقم داخل پرانتز متعلق به ماه آگوست است)

– St. John’s, N.L. 6.3 per cent (6.9)
– Halifax 7.0 per cent (7.5)
– Moncton, N.B. 6.4 per cent (6.0)
– Saint John, N.B. 8.7 per cent (8.7)
– Saguenay, Que. 5.3 per cent (5.5)
– Quebec City 4.1 per cent (4.4)
– Sherbrooke, Que. 4.5 per cent (5.2)
– Trois-Rivieres, Que. 5.1 per cent (5.0)
– Montreal 6.7 per cent (7.0)
– Gatineau, Que. 4.4 per cent (5.2)
– Ottawa 5.9 per cent (6.5)
– Kingston, Ont. 7.2 per cent (7.2)
– Peterborough, Ont. 6.6 per cent (6.2)
– Oshawa, Ont. 7.6 per cent (8.3)
– Toronto 8.9 per cent (9.3)
– Hamilton, Ont. 6.3 per cent (7.0)
– St. Catharines-Niagara, Ont. 8.2 per cent (10.5)
– Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont. 7.2 per cent (7.0)
– Brantford, Ont. 6.1 per cent (5.7)
– Guelph, Ont. 6.0 per cent (7.2)
– London, Ont. 7.3 per cent (7.8)
– Windsor, Ont. 10.4 per cent (10.6)
– Barrie, Ont. 6.2 per cent (7.1)
– Greater Sudbury, Ont. 8.4 per cent (8.7)
– Thunder Bay, Ont. 6.3 per cent (6.0)
– Winnipeg 6.4 per cent (7.1)
– Regina 6.1 per cent (6.2)
– Saskatoon 7.8 per cent (8.1)
– Calgary 8.9 per cent (9.6)
– Edmonton 8.2 per cent (8.2)
– Kelowna, B.C. 5.4 per cent (5.7)
– Abbotsford-Mission, B.C. 6.9 per cent (5.9)
– Vancouver 6.7 per cent (7.2)
– Victoria 4.2 per cent (4.2)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19