پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش مبتلایان جدید کرونا در انتاریو

تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو همچنان رو به کاهش است

روز سه شنبه انتاریو ۳۲۸ مبتلای جدید داشت که پائین ترین رقم در چند ماه گذشته است.

اکنون تقریباً ده روز است که تعداد مبتلایان جدید انتاریو زیر روزی ۵۰۰ نفر است.

از ۳۲۸ بیمار جدید، ۲۲۳ نفرشان به طور کامل واکسینه نشده هستند و یا سوابق واکسیناسیونشان روشن نیست ولی ۱۰۵ نفر آنها هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

در روز سه شنبه ۲۶۰ نفر در بیمارستانهای انتاریو بستری بودند که ۲۲۵ نفر آنها یا به طور کامل واکسینه نشده اند و یا سوابق واکسیناسیون آنها روشن نیست و فقط سی و پنج نفر آنها به طور کامل واکسینه هستند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156938بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19