پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش فروش اتومبیل و افزایش فروش مصالح ساختمان

در ماه دسامبر فروش اتومبیل و قطعات آن در کانادا به شدت کاهش یافت و فروش مصالح ساختمانی به شدت افزایش.

سازمان آمار کانادا میزان عمده فروشی در ماه دسامبر را اعلام کرد که نشان می دهد حجم دلاری عمده فروشی در ماه دسامبر 1.3 درصد کاهش داشته و برابر با 66.5 میلیارد دلار بوده.

میزان عمده فروشی در کانادا هفت ماه بود که پیوسته در حال افزایش بود ولی در ماه دسامبر برای اولین بار کاهش یافت. یکی از مهمترین اقلامی که در آمار عمده فروشی محاسبه می شود اتومبیل و قطعات آن است. به گفته سازمان آمار میزان فروش اتومبیل و تراک و قطعات  آنها در ماه دسامبر 4.3 درصد کاهش داشته و برابر با 10.7 میلیارد دلار بوده که از ماه جولای به این سو کمترین میزان است.

در این میان فروش مصالح ساختمانی در ماه دسامبر 12.2 درصد افزایش داشته که گویای رونق بازار ساخت و ساز و افزایش فعالیتهای ساختمانی است.

در پی بالاگرفتن موج دوم پندمیک کووید، چندین استان کانادا در ماه دسامبر محدودیتهای ویژه جلوگیری از پخش کووید را افزایش دادند. بیشترین میزان کاهش عمده فروشی در ماه دسامبر، به دو استان انتاریو و بریتیش کلمبیا تعلق داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19