پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش ساخت واحدهای مسکونی در کانادا

در کانادا در ماه می 20 درصد کمتر از ماه اپریل کلنگ ساخت واحدهای مسکونی به زمین خورده.

تعداد کلنگ زنی برای ساخت، یکی از شاخص‌های مهم در تعیین وضعیت بازار ساخت و ساز خانه است.

کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا CMHC روز دوشنبه گفت شروع به ساخت واحدهای مسکونی در ماه می در سراسر کشور (به استثنای کبک) 20.4 درصد کمتر از ماه اپریل بوده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=119745بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19