پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش رضایت کاناداییها از بانکها و موسسات مالی در دوران پندمیک

رضایت کانادایی ها از پنچ بانک بزرگ کشور در دوران پندمیک کاهش یافته.

در دوران پندمیک، گرایش مردم به انجام فعالیتهای بانکی از طریق آنلاین بسیار بیشتر شده ؛ ارتباطات حضوری مشتریان با بانکها کمتر و ارتباطات آنلاین و تلفنی بسیار بیشتر شده.

در شرایط جدید رفتار بانکها با مشتریان چگونه بوده و کاناداییها  چقدر از بانکهایشان رضایت دارند؟

یکی از کمپانی های معتبر پژوهشی به نام J.D. Power می گوید به طور کلی رضایت مشتریان از موسسات مالی کانادا در دوران پندمیک کاهش یافته. نارضایتی ها بیشتر از طرف کسانی ابراز شده که پندمیک  بر وضعیت مالی شان تاثیر منفی گذاشته و همین موجب بحث آنها با بانکها بر سر مواردی چون هزینه های بانکی شده.

صاحبان حسابهای بانکی در کانادا هزینه های مختلفی را برای داد و ستد های بانکی می پردازند. برای نمونه  برای به حساب خواندن  چکها یا وجه نقد، هزینه ای از سوی مشتری پرداخت می شود. همچنین برای استفاده از سرویسهایی چون E – transfer نیز معمولا بانک هزینه ای دریافت می کند.

کمپانی J.D. Power می گوید بیشترین کاهش رضایت مردم از پنج بانک بزرگ کانادا بوده که عبارتند از تی دی بانک، رویال بانک، اسکوشیا بانک، سی آی بی سی و بانک مونتریال.

این کمپانی می گوید میزان رضایت کاناداییها از بانکها در دوران پندمیک با روند رضایت آمریکایی ها از بانکهایشان در دو جهت عکس بوده است.

در آمریکا 63 درصد مردم گفته اند که در دوران پندمیک احساس کرده اند که بانکهایشان آنها را ساپورت می کنند، در حالی که در کانادا فقط 43 درصد مردم چنین نظری داشته اند.

رضایت بیشتر از رویال بانک

گزارش این کمپانی حاکی است که در میان بانکهای بزرگ، رضایت کاناداییها از رویال بانک از بقیه بانکها بیشتر بوده. این دومین سال متوالی است که بیشترین رضایت را مردم از رویال بانک داشته اند. در میان موسسات مالی متوسط برای دهمین سال متوالی بیشترین رضایت از Tangerine بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145628بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19