پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش دهها درصدی فروش اتومبیلهای نو و دست دوم در انتاریو، اعلام ورشکستگی کمپانی رنتال هِرتز

قیمت اتومبیلهای دست دوم در انتاریو در دو ماه مارچ و اپریل حسابی پایین آمده.

یک سوم دیلرشیپ‌های انتاریو گفته‌اند قیمت اتومبیلهای دست دوم در فاصله این دو ماه بین 11 تا 20 درصد پایین آمده. پانزده درصد دیلرشیپ‌ها میزان کاهش قیمت این اتومبیلها را بالای بیست درصد دانسته‌اند.

موسسه DesRosiers که بازار اتومبیل را ارزیابی می کند، در این نظرسنجی نظرات 1300 دیلرشیپ را دریافت کرده. هشتاد درصد این دیلرشیپ‌ها پیش بینی شان این است که در سال جاری حداقل 26 درصد کمتر اتومبیل فروخته می شود. نزدیک به 30 درصد دیلرشیپ‌ها بیش بینی شان این است که تعداد فروش بیش از 50 درصد کم شود.

رکورد بازار وقتی جدی شد که دیلرشیپ‌های اتومبیل به دستور دولت انتاریو به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا بستند. البته از هفته گذشته همه دیلرشیپ‌ها اجازه یافتند با رعایت مقررات فاصله گیری فیزیکی باز شوند.

بازار اتومبیل بعد از کووید 19 دچار ضربه‌های فلج کننده شده. در این ماهها به شدت از میزان سفرها کاسته شده، تقاضاهای مردم برای خرید اتومبیلهای نو بسیار پایین آمده، در بازار اتومبیل رنتال همین بس که یکی از بزرگترین آنها به نام Hertz اعلام ورشکستگی کرده و همین تعداد اتومبیلهای موجود برای فروش را باز هم افزایش می دهد.

موسسه DesRosiers چند روز پیش گفت فروش اتومبیلهای نو در ماه اپریل 74.6 درصد کمتر شده. این تعداد کم فروش ماهانه از سال 1951 تاکنون بی سابقه بوده.

بیشتر بخوانید:

می خواهید اتومبیل بخرید؟ بازار اتومبیل به علت کووید ۱۹ خیلی تفاوت کرده

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19