پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش امیدوار کننده تعداد مبتلایان در انتاریو

انتاریو صبح سه شنبه خبر از شناسایی 904 بیمار جدید مبتلا به کووید داد و در روز دوشنبه نیز 964 بیمار جدید شناسایی شد.

تعداد بیماران جدید در انتاریو از سه هفته قبل به این سو رو به کاهش بوده است. سه هفته قبل تعداد مبتلایان جدید به روزی بالای 3500 نفر رسیده بود.

سیزده مورد مرگ جدید نیز روز سه شنبه گزارش شد. برای روز دوشنبه نیز 13 مورد مرگ  گزارش شده بود.

روز سه شنبه همچنین 742 بیمار در بیمارستانهای انتاریو بستری بودند.

ارقام جدید کووید در انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 904 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون:291,000
  • تعداد مرگهای جدید: 13 نفر
  • جمع مرگها تا کنون:6679
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 742 نفر.
  • از این تعداد 292 نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری بودند که 201 نفر آنها متصل به ونتیلیتور بودند .
  • تعداد تستهای انجام شده در دو روز یکشنبه و دوشنبه: 57,300 نفر
  • تعداد واکسنهای تزریق شده در روز سه شنبه : 10,679 دوز
  • مجموع واکسن های تزریق شده تا کنون: 467,626 دوز

ساکنان تورنتو، منطقه پیل، منطقه یورک و نورت بی – پری ساند باید تا 22 فوریه دستور “درخانه بمانید” را رعایت کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19