پربازدید

ویدیوکووید-19

کاهش آمار قتل در انتاریو

بنا به گزارش اخیر سازمان آمار کانادا آمار قتل در استان انتاریو کاهش داشته است.
این آمار که تعداد افراد به قتل رسیده در سال 2011 را ارائه می کند در مقایسه با سال های قبل رقمی کمتر را نشان می دهد.
در واقع در این سال 28 مورد قتل کمتر در این استان اتفاق افتاده است درحالیکه برابر آمار، تعداد 598 فقره قتل در کانادا اتفاق افتاده که به نسبت سال 2010 تعداد مقتولین 44 نفر بیشتر بوده است.
درحالیکه آمار قتل در استان انتاریو کمترین تعداد را از سال 1966 نشان داده است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19