پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا کمک مالی خود به کو_واکس را دوبرابر کرد

کانادا کمک مالی خود را به برنامه بین المللی تامین واکسن برای کشور های فقیر دو برابر می کند ولی هنوز از اهدای واکسن اضافی کانادا به این برنامه خبری نیست.

کارینا گولد وزیر توسعه بین المللی کانادا یکی از مقاماتی بود که در کنفرانس آنلاین رهبران و وزرای کشور های جهان شرکت داشت.

این کنفرانس روز چهارشنبه در رابطه با برنامه کو_واکس COVAXبا مدیریت ژاپن برگزار شد.

نزدیک به دوازده کشور جهان در این کنفرانس اعلام کردند  که کمکهایشان را به کو_واکس افزایش می دهند.

برنامه کو_واکس یکسال پیش برای کمک به تامین واکسن برای کشورهای کم درآمد دایر شد.

کو_واکس هفته پیش گفت می خواهد واکسن یک سوم جمعیت کشور های کم در آمد و یا با در آمد متوسط را تامین کند و برای این کار به دو میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.

کانادا قبلا برای اهدای 220 میلیون دلار اعلام آمادگی کرده بود و صبح چهارشنبه در اجلاس آنلاین، میزان کمک را به 440 میلیون دلار افزایش داد.

خواسته مهم کو_واکس

کو_واکس در این کنفرانس همچنین خواستار تغبیر جهت فوری واکسن های عازم کشور های ثروتمند به سوی کشور های کم در آمد شد ولی هنوز نگفته چگونه و به چقدر واکسن نیاز دارد.

برنامه کو_واکس در اساس برای دسترسی برابر همه کشور ها به واکسن به وجود آمده است تا کشور های ثروتمند ضمن خرید واکسن برای خود، مقادیری نیز برای کشور های فقیر تامین کنند.

در میان کشور های گروه G7 کانادا تنها کشوری است که تا کنون، به جای اهدای واکسن ، مقادیری واکسن نیز از این برنامه دریافت کرده، و به همین دلیل مورد انتقادات گسترده قرار گرفته.

اروپا گفته صد میلیون دوز و آمریکا متعهد شده که 80 میلیون دوز واکسن در اختیار این برنامه بگذارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19