پربازید

ویدیو

کووید-19

کانادا پُست دچار کمبود نیرو شد

افزایش مبتلایان به امیکرون سبب در خانه ماندن نیروی کار و به قرنطینه رفتن آنها شده.

کانادا پست هم به این خاطر دچار کمبود نیرو شده. این سازمان از شهروندان خواست که صبور باشند و عنایت داشته باشند که شرایط به علت شیوع امیکرون چالشی شده.

کانادا پست گفت وضعیت به سرعت در حال تغییر است و این سازمان با مشکل کمبود نیرو رو به رو شده.

کانادا پست گفت مشکل کمبود نیرو به علت امیکرون در سطح کشور قابل لمس است و شهروندان ممکن است در چند هفته آینده نامه هایشان را با تأخیر دریافت کنند.

کانادا پست احتمال داد که ساعات کار بعضی از دفاترش را کم کند. این سازمان گفت ضمن ادامه خدمت به مردم اولویت را به حفظ سلامت کارکنان و جامعه می دهد.

کانادا پست در آستانه کریسمس هزاران کارگر فصلی استخدام کرد و ناوگان وسایل نقلیه اش را توسعه داد تا بتواند حمل نامه ها و بسته ها را به موقع انجام دهد.

در شهرهای بزرگ نیز به طور موقت بر تعداد مراکز دریافت مرسولات افزوده شده که انتظار می رود تا پایان ژانویه دایر باشند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19