پربازید

ویدیو

کووید-19

کانادا واکسن مدرنا را برای ۱۲ تا ۱۷ ساله ها مجاز شناخت

وزارت بهداشت کانادا و آژانس بهداشت عمومی کانادا استفاده از واکسن مدرنا را برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله مورد تائید قرار دادند.

تا قبل از این استفاده از واکسن مدرنا در کانادا فقط برای افراد ۱۸ سال به بالا مجاز بود.

این دو نهاد با پست کردن یکسری توئیت اعلام کردند که «بعد از بررسی های علمی دقیق و مستقل» به این نتیجه رسیده اند که استفاده از واکسن مدرنا برای اشخاص ۱۲ تا ۱۷ سال امن و موثر است.

این دو نهاد گفتند که از نزدیک ایمنی واکسن مدرنا را زیر نظر خواهند داشت.

وزارت بهداشت کانادا در ماه می گذشته استفاده از واکسن فایزر را برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال مجاز شناخت. فایزر قبلا برای افراد ۱۶ سال به بالا مجاز شناخته شده بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19