پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا واکسن را برای کارکنان دولت فدرال و مسافران هوایی و بین استانی اجباری می کند

دولت کانادا واکسیناسیون را برای همه کارکنان دولت فدرال و همچنین برای همه مسافران هواپیما و همچنین مسافران بین استانی با قطار اجباری می کند.

عمر الغبرا وزیر حمل و نقل کانادا روز جمعه گفت دولت فدرال به زودی واکسیناسیون را برای همه کارکنانش اجباری خواهد کرد. کارکنان کورپوریشنهای دولتی و دیگر بیزنسهایی که زیر نظر دولت فدرال فعالیت می کنند نیز باید واکسینه باشند.

نزدیک به پانصد هزار نفر به طور مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم برای دولت فدرال و کورپوریشنهای دولتی و بیزنسهای تحت نظارت دولت کار می کنند که همگی باید به طور کامل واکسینه باشند. مهلت انجام این کار هنوز مشخص نشده.

مسافران هوایی و مسافران بین استانی با قطار یا کشتی نیز باید بزودی واکسینه شوند.

البته افرادی که به دلایل پزشکی و غیره نمی توانند واکسن بزنند مستثنی هستند.

تا کنون 81 درصد از بزرگسالان 12 سال به بالای کانادا حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.

توضیحات بیشتر بزودی در سلام تورنتو آنلاین.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152440بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19