پربازدید

ویدیوکووید-19

کانادا دهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2017

یک مرکز تحقیقات اقتصادی مستقر در بریتانیا می گوید کانادا در سال 2017 دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود اما تا چند سال بعد جایش را به کره جنوبی می دهد و از رده ده کشور اول خارج می شود.

مرکز تحقیقات اقتصادی و بیزنسی تخمین می زند حجم تولید ناخالص ملی کانادا در سال 2017 به یک تریلیون و ششصد و سی میلیارد دلار آمریکا برسد که این موجب می شود کانادا قبل از کره جنوبی قرار بگیرد (کره جنوبی در مقام یازدهم خواهد بود.)
ولی تا سال 2019، کره جنوبی جایش را با کانادا عوض خواهد کرد.

این مرکز همچنین پیش بینی می کند تا سال 2030، آمریکا بعد از دهها سال قرار داشتن در مقام اول تولید ناخالص ملی جهان، جایش را به چین می دهد، و کانادا هم در رتبه دوازدهم جای می گیرد. 

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19