پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا تست مورد نیاز برای دادن وام مسکن را سخت تر نمی کند

نهاد ناظر بر مؤسسات مالی کانادا گفت تستی که برای دادن مورگیج به متقاضیان داده می شود سخت تر نخواهد شد.

تست مورگیج از متقاضیانی گرفته می شود که برای خرید خانه متقاضی مورگیج هستند.

در این تست، متقاضیان مورگیج های بیمه نشده باید نشان دهند که در صورتی که نرخ مورگیج آنها دو درصد دیگر (حداکثر تا ۵.۲۵درصد) بالا برود، باز هم توانایی پرداخت اقساط ماهانه مورگیج خود را دارند.

در حال حاضر نرخ بهره وامهای مسکن در کانادا بسیار پائین است اما اگر این نرخ افزایش یابد اقساط ماهانه پرداخت کنندگان مورگیج بیشتر می شود. بنابراین امکان دارد نتوانند اقساط ماهانه شان را بپردازند.

به همین خاطر این متقاضیان باید نشان دهند که حتی اگر نرخ بهره مورگیج شان تا دو درصد دیگر افزایش یابد بازهم می توانند اقساطشان را به موقع بپردازند.

صحبت های قبلی

باتوجه به افزایش کم سابقه قیمت مسکن در ماههای اخیر احتمال آن می رفت که نهاد ناظر بر مؤسسات مالی کانادا شرایط اعطای وام مسکن را مشکلتر کند.

مورگیج های بیمه نشده

در کانادا هرگاه متقاضی خرید مسکن حداقل ۲۰ درصد قیمت واحد مسکونی را از پیش بپردازد دیگر نیازی به بیمه کردن مورگیج خود ندارد، اما در مقابل باید تست مورگیج بدهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159450بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19