پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا به 20 هزار شهروند افغانستان پناهندگی می دهد

کانادا 20 هزار نفر از شهروندان افغانستان را در خاک خود اسکان می دهد.

کانادا قبلا اعلام کرده بود که در یک برنامه ویژه مهاجرتی به افغانستانی هایی که با نیروهای کانادایی همکاری داشتند پناه می دهد. اما روز جمعه اعلام شد که علاوه بر آنها کانادا به ۲۰ هزار نفر از افغانستانی هایی که از ترس طالبان به کشورهای دیگر گریخته اند پناهندگی می دهد.

وزرای مهاجرت، خارجه و دفاع کانادا اعلام کردند که به  20 هزار نفر از اتباع افغانستان که به دنبال یورش طالبان خانه و کاشانه شان را ترک کرده اند اقامت دائم کانادا داده می شود. متقاضیان باید کلیه شرایط معمول برای اسکان Admissibility را داشته باشند، ولی اپلیکیشن آنها سریعا مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت داشتن شرایط مذکور به آنها اقامت دائم داده می شود.

برای اسکان این افراد، کانادا از کمک و همکاری سازمانهای بین المللی و خیریه و همچنین خانواده های کانادایی استقبال می کند.

کانادا در گذشته نظیر چنین برنامه هایی را برای شهروندان کشورهای جنگ زده و یا دچار بحران نظیر سوری ها و سیک ها و هندوها انجام داده است.

با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان هزاران تن از شهروندان این کشور را ترک کرده و به جاهای دیگر رفته و می روند، ولی کماکان ایمنی و سرنوشت آنها در خطر است. کانادا در این برنامه ویژه به این افراد، در صورت داشتن شرایط لازم، پناهندگی می دهد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152497بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19