پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا برای تولید واکسن نواوکس در داخل کشور قرار داد بست

کانادا با کمپانی داروسای Novavax به توافق رسید که مقادیری از این واکسن توسط کانادا در داخل کانادا تولید شود.

واکسن نواوکس یکی از سه واکسنی است که در حال حاضر برای تائید نهایی در دست بررسی توسط وزارت بهداشت کاناداست.

دولت کانادا با کمپانی نواوکس قراردادی برای تولید بخشی از این واکسنها در داخل کانادا منعقد کرده که قرار است در مجتمع جدید تحقیقاتی کانادا در مونتریال National Research Council تولید شوند. این قرار داد می تواند کمکی باشد برای دولت ترودو که اخیرا به علت تاخیر در تحویل واکسن های فایزر و مدرنا با دردسرهای زیادی رو به رو شده.

مسئله تائید

واکسن نواوکس هنوز در کانادا مورد تائید قرار نگرفته و گفته می شود حداقل دو ماه تا تائید نهایی آن فاصله است.

از سوی دیگر، تاسیسات شورای ملی تحقیقات کانادا در مونتریال NRC هنوز در دست احداث است که پس از تکمیل تنها ماهی دو میلیون دوز تولید خواهد کرد.

کانادا قراردادی برای خرید 52 میلیون دوز واکسن نواوکس، در صورت تائید نهایی، امضا کرده است.

محروم بودن کانادا از مراکز تولید واکسن در داخل کشور، برنامه واکسیناسیون عمومی مردم  را وابسته به کشورهای خارجی کرده که هر آن می توانند درها را به روی صادرات واکسن ببندند تا ابتدا ساکنان خود را به طور کامل واکسینه کنند.

 تهدید از این هفته جدی تر شده زیرا اتحادیه اروپا از این هفته کنترلهای بیشتری بر صادرات واکسن اعمال خواهد کرد. تمامی واکسنهای فایزر و مدرنا که در حال حاضر وارد کانادا می شوند در اروپا تولید می شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139245بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19