پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا این هفته دو میلیون دوز واکسن دریافت می کند

کانادا در این هفته ۲۲- تا ۲۸ مارچ – بیشترین تعداد واکسن را دریافت می کند. در این چند روز قرار است ۱.۲ میلیون واکسن فایزر و همچنین ۸۴۶ هزار دوز واکسن مدرنا تحویل کانادا شود.

دریافت این تعداد واکسن در یک هفته توسط کانادا سابقه نداشته. طبیعی است که آثار این رقم بالا چند هفته دیگر ظاهر می شود زیرا تعداد افراد واکسینه شده در کشور با دریافت واکسن های جدید بسیار بالا می رود.

سیل ورود واکسن به کشور در همین جا پایان نمی یابد بلکه در هفته های آینده نیز ادامه پیدا می کند.

برای مثال طبق توافق به عمل آمده میان کانادا و آمریکا قرار است آمریکا ۱.۵ میلیون دور واکسن استرازنکا  تحویل کانادا دهد. آمریکا میلیونها دوز واکسن استرازنکا در انبار ذخیره کرده اما هنوز استفاده از این واکسن در آمریکا به تائید نهایی نرسیده و به همین خاطر آمریکا تصمیم گرفته چند میلیون دوز از آنها را به کانادا و مکزیک بدهد.

واکسیناسیون کاناداییها در مقابل ویروس کووید از ۱۳ دسامبر شروع شده که تا ۱۹ مارچ ۳۷۲۹۳۱۲ دوز تزریق شده.

مجموع واکسن تزریق شده در انتاریو تا ۱۹ مارچ یک میلیون و ۴۲۰ هزار دوز بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142184بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19