پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا المپیک سال آینده چین را بایکوت نمی کند

کانادا المپیک زمستانی  سال 2022 چین را بایکوت نخواهد کرد.

بازیهای المپیک زمستانی چین در چهار فوریه 2022 در پکن پایتخت چین آغاز می شود. بازیهای پارالیمپیک نیز یکماه بعد از آن همانجا برگزار خواهد شد. دهها گروه حقوق بشری خواستار بایکوت این بازیها شده اند. آنها نقض حقوق اقلیتهای قومی را در چین دلیل خواسته خود ذکر کرده اند.

رئیس کمیته المپیک کانادا به همراه رئیس کمیته پارالیمپیک کانادا روز پنجشنبه در مصاحبه با کندین پرس بر اهمیت شرکت کانادا در این بازیها تاکید کردند.

در سال 1980 به دنبال حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، ائتلافی به رهبری آمریکا که کانادا نیز در آن حضور داشت، بازیهای المپیک تابستانی مسکو را در آن سال بایکوت کردند اما شورویها نه تنها برای هشت سال دیگر در افغانسان بودند بلکه به همراه کشورهای پیمان  ورشو بازیهای المپیک سال 1984 لس آنجلس را بایکوت کردند.

دیوید شومیکر رئیس کمیته المپیک کانادا گفت : “ما فقط دو راه داریم : کنار بکشیم، دور خود دیوار بکشیم، جدایی ایجاد کنیم، قطب بندیها را تشدید کنیم، و بگوئیم از سر اعتراض در بازیها شرکت نمی کنیم؛ و یا شرکت کنیم، یک سر گفت و گو باشیم، صدایمان را تقویت کنیم، نظرمان را درباره مسائل ابراز کنیم، و در بازیها شرکت کنیم.”

وی گفت:”با توجه به درسهایی که از دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس گرفتیم، پاسخ روشن است.”

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19