پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا استفاده از بوستر مدرنا را مورد تائید قرار داد

کانادا استفاده از واکسن مدرنا را به عنوان واکسن بوستر برای بزرگسالان ۱۸ سال به بالا مورد تائید قرار داد.

بوستر مدرنا که حاوی نیم دوز است باید حداقل شش ماه بعد از دوز دوم مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از واکسن فایزر به عنوان واکسن بوستر برای افراد ۱۸ سال به بالا قبلاً در کانادا مورد تأیید قرار گرفته. بوستر فایزر نیز باید حداقل شش ماه بعد از تزریق دوز دوم مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از واکسن بوستر جلوگیری از بیماری جدی یا مرگ افرادی است که قبلاً به طور کامل واکسینه شده ولی به ویروس کرونا بویژه سویه دلتا مبتلا می شوند.

شواهدی در دست است که اثر واکسن برای جلوگیری از ابتلا به مرور زمان کم می شود.

استانها و قلمروهای کانادا همگی پروسه استفاده از بوستر برای افراد پر ریسک از جمله ساکنان و کارکنان آسایشگاههای سالمندان و کارکنان این آسایشگاهها را شروع کرده اند.

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا قبلاً استفاده از بوستر نوع mRNA برای کسانی که دو دوز از واکسن آسترازنکا و یا واکسن جانسون اند جانسون را دریافت کرده اند توصیه کرده است.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19