پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا از نظر واکسیناسیون کجا ایستاده؟

اگر می خواهید بدانید کانادا در سرعت  واکسیناسیون شهروندان کجا قرار گرفته بد نیست اشاره کنیم که روز پنجشنبه ۶ می بیش از 350 هزار دوز واکسن در کشور تزریق شد.

کشور آلمان  روز پنجشنبه 900 هزار دوز تزریق کرد.

جمعیت کانادا 37.5 میلیون و جمعیت آلمان 83.5 میلیون نفر است.

دو کمپانی فایزر و مدرنا قرار است ازاین پس مقادیر بیشتری واکسن به کانادا تحویل دهند. فایزر قول داده  در طول ماههای می و جون هفته ای دو میلیون دوز تحویل کانادا دهد. مدرنا نیز قرار است هفته ای نزدیک به یک میلیون دوز تحویل دهد.

فاصله بین دو دوز

بعضی از استانها همچون انتاریو و آلبرتا قبلا تصمیم گرفته بودند که بین دو دوز واکسن، چهار ماه فاصله بیندازند تا تعداد بیشتری از مردم دوز اول را زودتر دریافت کنند.

اما حالا که قرار است مقادیر بیشتری واکسن تحویل کانادا شود، صحبت از آن است که فاصله بین دو دوز را کمتر کنند.

فایزر و مدرنا  در ابتدای ارسال واکسن توصیه کرده بودند که به ترتیب سه هفته و چهار هفته بین دو دوز فاصله باشد.

در آلبرتا

البرتا چند روزی است که بالاترین رشد  را در تعداد مبتلایان جدید دارد و از این بابت در سراسر آمریکای شمالی از همه ”جلوتر“ است . دکتر دینا هینشا مسئول ارشد بهداشت عمومی آلبرتا احتمال می دهد که با دریافت محموله های جدید واکسن، فاصله چهار ماهه بین دو دوز  در این استان کمتر شود.

از سوی دیگر وزارت بهداشت کانادا با استفاده از واکسن فایزر برای کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال موافقت کرده و استانها مشغول برنامه ریزی برای شروع واکسیناسیون این گروه سنی هستند.

قدر مسلم تعداد افراد واکسینه شده در کانادا تا پایان ماه جون بسیار افزایش خواهد یافت و همین دریچه های امید را برای روزهای بدور از پندمیک  بیشتر گشوده، هر چند بعضی از کارشناسان در روز های اخیر تاکید می کنند که ویروس کرونا برای سالهای سال با ما خواهد بود، مهم آن است که چگونه مدیریتش کنیم.

سیستمهای حکومتی در جهان که نتوانسته اند جوامع بشری را خوب مدیریت کنند، حالا باید ویروس کرونا را خوب مدیریت کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145426بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19