پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا از دانشجویان بین‌المللی نمرات تافل را هم می‌پذیرد

دانشجویانی که متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های کانادا هستند از ده آگوست می‌توانند نمرات امتحان تافل را هم به عنوان گواهی تسلط خود به زبان انگلیسی ارائه دهند.

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تصویب کرد که در چارچوب برنامه Student Direct Stream، نتیجه امتحان تافل نیز به عنوان گواهی تسلط به زبان انگلیسی پذیرفته شود.

تاکنون فقط نتیجه امتحان آیلتس IELTS  به عنوان گواهی زبان انگلیسی پذیرفته می‌شد.

برنامه SDS  یک برنامه صدور سریع مجوز تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی است که بتوانند در یکی از مراکز آموزش عالی تعیین شده کانادا تحصیل کنند.

دانشجویان متقاضی می‌توانند از ده آگوست امسال، گواهی تست تافل را به عنوان گواهی زبان انگلیسی همراه با اپلیکیشن خود برای تحصیل در چارچوب برنامه SDS ارسال کنند.

به گفته وزارت مهاجرت، اگر بقیه مدارک متقاضیان مقبول شناخته شود، مجوز تحصیل در برنامه SDS طی ۲۰ روز صادر خواهد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=183989بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19