پربازدید

ویدیوکووید-19

کانادایی ها و کمک های خیریه

کانادایی ها می خواهند به نیازمندان کمک کنند، ولی قبل از هر گونه کمک مایلند بدانند اطلاعات بیشتری کسب کنند که کمک آنها در چه جهت استفاده خواهد شد و تاثیر آن چیست.

نظرسنجی تازه ای که توسط موسسه AFP Foundation for Philanthropy و با همکاری موسسه نظرسنجی Ipsos Reid انجام شده و طی آن نظرات 1000 فرد کمک کننده پرسیده شده نشان می دهد که 86 درصد کانادایی ها خود را نسبت بــه اهدافـی که می خواهند به آن کمک کنند، مطلع می دانند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که از هر 10 کانادایی، 7 نفر قبل از آنکه به یک موسسه خیریه کمک کنند، درباره آن تحقیق می کنند.

همچنین 84 درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، گفته اند که قبل از اهدای کمک به یک بنگاه خیریه، می خواهند بدانند که بنگاه موردنظر، چگونه به اهداف خود عمل کرده است.

براساس این نظرسنجــی، 70 درصـد کانادایی ها گفته اند که طی 12 ماه قبل، به یک بنگاه خیریه و یا سازمان غیرانتفاعی کمک کرده اند. در میان کمک کنندگان، تعداد ساکنان آلبرتا، ساسکاچوان و مانی توبا بیشتر بوده است.

در میان دلایل کمک دهندگان برای کمک، مهمترین دلیل «کمـک بــه افــراد نیازمند» می باشد (35 درصد).

17 درصد دیگر هم گفته اند به این دلیل کمک کرده اند که کمک کـردن را کاری درست می دانند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19