پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادایی ها و امور بانکی از طریق اینترنت

کانادایی ها دو برابر آمریکائی ها از بانکداری اینترنتی استفاده می کنند

سال گذشته کانادا در صدر کشورهایی قرار گرفت که ساکنان آن امور بانکی خود را بصورت آن لاین انجام میدهند…

65 درصد استفاده کنندگان اینترنت در کانادا هر ماه وضعیت حساب بانکی خود را از طریق اینترنت بررسی میکنند.
آمارهای اخیر نشان میدهند که 13.3 میلیون کانادایی در مقایسه با 63.6 میلیون آمریکایی میباشد. یعنی نسبت سرانه کانادا در استقبال از بانکداری اینترنتی تقریباً دو برابر آمریکا است.

حدود 13 درصد دارندگان سلفون در کانادا از طریق تلفن همراه، وضعیت حسابهای بانکی خود را بررسی میکنند که تقریباً مشابه آمارهای آمریکا میباشد. کارشناسان پیش بینی می کنند در سال آینده، کاربران بیشتری از طریق سلفون امور بانکی خود را انجام میدهند.
موسسه بانکی ING نیز در ماه اکتبر نظر سنجی کاربران را انجام داد. این موسسه میگوید نیمی از کاربران تلفن های هوشمند Smartphone در کانادا در دو سال آینده کارهای بانکی خود را از طریق سلفون انجام خواهند داد.

منبع: کندین پرس
Syber-Mobile-Bankبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19