پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادایی ها سال آینده بیشتر از همه چه می خواهند؟

در آستانه کریسمس و سال نو، کانادایی ها با بیم و امید در انتظار ورود به سال جدید هستند.

سال آینده چه شکلی خواهد بود؟ پندمیک کی سایه شومش را جمع خواهد کرد؟ مدارس و دانشگاهها و بیزینسها کی باز خواهند شد؟

بگذارید به سراغ نظرسنجی جدیدی برویم که سعی کرده برای این سوالات درست ترین پاسخها را پیدا کند. نظر سنجی توسط موسسه معروف Angus Reid انجام شده که یافته هایش را مرتب برای سلام تورنتو ارسال می کند و ما نیز سعی می کنیم به آگاهی خوانندگان برسانیم.

و اما بعضی از یافته های نظرسنجی:

  • 44 درصد کانادایی ها گفته اند که بیش از هرچیز خواهان زندگی عادی بدون نگرانی از ویروس کووید در سال جدید هستند.
  • 43 درصد گفته اند که در سال جدید بیش از هر چیز خواهان در آغوش گرفتن دوستان، دست دادن ها و بوسه بر گونه هم نشاندن ها هستند.
  • 42 درصد بیش از هر چیز منتظر سفر به خارج در سال جدید هستند.
  • از همه بیشتر اهالی بریتیش کلمبیا خواهان در آغوش گرفتن یکدیگر و بوسیدن هم هستند (51 درصد)
  • از همه بیشتر اهالی کبک خواهان شام خوردن در رستورانها (45 درصد) و رفتن به پارتی ها (19 درصد) هستند
  • بیشتر از همه اهالی مانیتوبا خواهان دیدار با بزرگترهایی هستند که در این ایام قادر به دیدن انها نبوده اند (35 درصد)
  • 28 درصد کانادایی ها معتقدند تا اواخر سال آینده طول می کشد تا اوضاع به حال عادی برگردد
  • فقط 4 درصد معتقدند که اوضاع از همین بهار به حالت عادی باز می گردد
  • 20 درصد نیز معتقدند که اوضاع هرگز به حالت قبل از پندمیک برنمی گردد

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19