پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادایی ها بیشتر از شهروندان بقیه کشورهای G7 بهره می پردازند

کانادایی ها بخش مهمی از درآمدشان را  بابت بهره بدهی هایشان می پردازند و از این نظر از همه خانواده های ساکن در هفت کشور صنعتی موسوم به G7 بیشتر می پردازند.

داده های بانک بین المللی BIS – Bank International Settlements حاکی است که خانواده های کانادایی به طور متوسط ۱۲.۴ درصد درآمدشان را بابت بهره بدهی هایشان می پردازند.

اگرچه این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ (۱۳.۵ درصد) کمی پائین آمده، ولی هنوز از همه کشورهای صنعتی G7 بیشتر است. حتی خانواده های آمریکایی نیز در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ این درصد از درآمدشان را بابت بهره بدهی هایشان نمی پرداختند.

علت کاهش اندک مقدار بهره ای که کانادایی ها در سال ۲۰۲۰ پرداخته اند از (۱۲.۴ درصد از درآمد) این بوده که نرخ های بهره بسیار پائین آمده اند.

میزان بدهی خانواده های کانادایی با سرعتی بیشتر از میزان درآمدشان در حال افزایش است.

خانواده های آمریکایی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰، ۷.۶ درصد از درآمدشان را بابت بهره و هزینه بدهی هایشان می پرداختند که بسیار کمتر از کانادایی ها (۱۲.۴ درصد) است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155669بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19