پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاناداییها به جو بایدن امیدوارند ولی آثار مخرب دوران ترامپ برجاست

انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا امید کانادایی ها به تحول مثبت در روابط کانادا ـ آمریکا را بسیار افزایش داده.

چهار سال پیش هنگامی که دونالد ترامپ در انتخابات برنده شد، اغلب کانادایی ها نگران تاثیرات منفی آن انتخاب بر روابط دو کشور شدند.

نظرسنجی تازه موسسه Angus Reid به خوبی این تحول در دیدگاه و جرقه زدن امید را نشان می‌دهد.

در اینجا برخی یافته‌های این نظرسنجی را به آگاهی خوانندگان عزیز می رسانیم:

ـ ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که تغییر دستگاه مدیریت آمریکا تاثیر مثبتی بر روابط این دو متحد و شریک تجاری قدیمی خواهد گذاشت. این میزان پنج برابر تعدادی است که در سال ۲۰۱۶ پس از انتخاب دونالد ترامپ چنین نظری داشتند.

ـ در حال حاضر فقط یک سوم کانادایی‌ها (۳۵ درصد) آمریکا را دوست و متحدی ارزشمند می‌دانند. در سال ۲۰۱۶ قبل از آنکه سیاست‌های ترامپ آثار مخربش را بر روابط دو کشور به جا بگذارد، ۵۳ درصد آمریکا را دوست و متحد ارزشمند می‌دانستند.

ـ در سال ۲۰۱۶ تقریبا ۳۵ درصد کانادایی‌ها آمریکا را بازیگری مثبت در امور بین الملل می‌دانستند. امروز فقط ۱۷ درصد چنین نظری دارند.

ـ در حال حاضر ۴۶% کانادایی ها معتقدند آمریکا چنان دچار دو دستگی شده که هرگز به طور کامل به وحدت کامل نخواهد رسید.

باز شدن مرزها

ـ ۶۸ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که مرز دو کشور حداقل تا ماه مارچ باید بسته بماند.

ـ ۷۵ درصد کانادایی‌ها انتخابات اخیر را منصفانه دانسته و با زیر سوال بردن آن مخالفند.

ـ ۷۴ درصد معتقدند که سیستم انتخاباتی در آمریکا دچار اشکال است.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=134072بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19